Engelsk, kulturforståelse, og kreativitet er i centrum for Lifelong Learnings sommer- og vinterskoleophold. H.C. Andersens eventyr og værktøjer fra LEGO Education er en rød tråd gennem ophold, som har leg og læring som omdrejningspunkt. Til grund for begge brands ligger værdier, som styrker fantasi, nysgerrighed og kreativitet.  

Danske uddannelsestraditioner og pædagogiske læringsmetoder skaber en god balance mellem individ og fællesskab. Fokus er på kreativitet og bevægelse, trivsel og sundhed som afgørende forudsætninger for god læring.

Vi kobler kinesiske interessenter med eksperter inden for områder, hvor Danmark råder over særlige kompetencer. Vi samarbejder med kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der udvikler og eksperimenterer med læring.

I Danmark er der tradition – og mulighed – for at uddanne og efteruddanne sig gennem alle faser i livet. Det budskab deler vi gerne.

 

 

 

At gå i skole i Nyborg: Husgerning er et hit